ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΄΄ ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΑΝΑΡΙΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΄΄ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΦΑΝΑΡΙΑ

Συνημμένο χωρίς τίτλο

5. ΤΕΥΔ

1. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΑΝΑΡΙΩΝ

5. ΤΕΥΔ

5. ΤΕΥΔ

Προηγούμενη ανάρτηση ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΄΄ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΛΟΥ΄΄

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact