ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

«ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2019-2020»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΠΕΜΠΤΗ 24-10-2019

ΚΑΙ ΩΡΑ: 10:00 Π.Μ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΔΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ, 2η Διευκρίνηση, ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ3

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

  1. ΜΕΛΕΤΗ
  2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  4. Τ.Ε.ΥΔ
  5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  6. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ  1
  7. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 2
  8. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 3