Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καλείστε για πρώτη φορά την 1η  Δεκεμβρίου  έτους 2023  ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στο Ζευγολατιό για συνεδρίαση τακτική της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με το αρθρ. 75 του  Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης  :
1. Εισήγηση περί έγκρισης εσόδου- εξόδου οχημάτων υφισταμένου Ελαιοτριβείου Τυποποιητηρίου, ιδιοκτησίας Γ.&Ν. ΛΥΚΑΡΓΥΡΗ Ο.Ε., επί επαρχιακής οδού Βραχατίου Νεμέας στην Κοινότητα Χαλκείου του Δήμου Βέλου- Βόχας.
2. Εισήγηση περί έγκρισης εισόδου εξόδου της υφιστάμενης επιχείρησης ιδιοκτησίας ΑΦΟΙ ΣΤΑΜΠΕΔΑΚΗ Ο.Ε.επί της οδού Αγ. Γεωργίου στη Δ.Κ. Ζευγολατιού στο Δήμο Βέλου Βόχας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Συνεδρίαση έκτακτης οικονομικής επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact