Έκδοση άδειας πολιτικού γάμου αλλοδαπού

Tι δικαιολογητικά απαιτούνται;
Δικαίωμα για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου έχουν οι αλλοδαποί που βρίσκονται στο ελληνικό έδαφος (εν προκειμένω στο Δήμο Βέλου-Βόχας) και παραμένουν στην Ελλάδα, δηλαδή έχουν άδεια παραμονής ή τουριστική βίζα (Ν> 1975/91 αρ.31 παρ.2).

(Εκτός των υπηκόων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αρκεί μόνο το διαβατήριό τους).

Δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τον Ν.1250/83:

 • Αίτηση (το έντυπο χορηγεί ο Δήμος).
 • Βεβαίωση του Προξενείου τους στην Ελλάδα ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου (μεταφρασμένη στα Ελληνικά) ή πιστοποιητικό Ελευθερίας για τους Κύπριους.
 • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως (μεταφρασμένη στα Ελληνικά).
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου ή διαζευκτηρίου, εφόσον συντρέχουν λόγοι (μεταφρασμένη στα Ελληνικά).
 • Αγγελία γάμου, δημοσιευμένη σε μια ημερήσια Αθηναϊκή ή τοπική εφημερίδα (δύο αντίτυπα, ένα για τον καθένα, με τα ονόματα στα Ελληνικά και τόπο κατοικίας στο Μαρούσι).
 • Για τους Σύριους (εκτός από τα παραπάνω) χρειάζεται και ειδική έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας και την Πρεσβεία τους στη Ελλάδα.
 • Για τους πολιτικούς πρόσφυγες:
  o Βεβαίωση από τα Ηνωμένα Έθνη (Σκουφά 59).
  o Αγγελία γάμου, δημοσιευμένη σε μια ημερήσια Αθηναϊκή ή τοπική εφημερίδα (δύο αντίτυπα, ένα για τον καθένα, με τα ονόματα στα Ελληνικά και τόπο κατοικίας στο Δήμο).
  o Αίτηση (το έντυπο χορηγεί ο Δήμος)
 • Παράβολο χαρτοσήμου 15ευρώ.
 • Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης που να αποδεικνύεται η μόνιμη κατοικία τους στο Δήμο.

Διευκρινιστικά Στοιχεία:

 • Η άδεια γάμου εκδίδεται εντός 8 ημερολογιακών ημερών (συμπεριλαμβανομένης και της ημέρας κατάθεσης των δικαιολογητικών).
 • Για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της άδειας πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος, έχοντας το διαβατήριό τους και την άδεια παραμονής του).
 • Για την τέλεση πολιτικού γάμου συμπληρώνεται από κοινού αίτηση (υπογεγραμμένη από τους ενδιαφερόμενους ενώπιον της Υπηρεσίας μας), όπου προσδιορίζεται και η ημερομηνία τέλεσης.
 • Κατά την τέλεση του γάμου, κάθε μελλόνυμφος, εκτός του διαβατηρίου ή της άδειας παραμονής του, θα πρέπει να συνοδεύεται από έναν ενήλικο μάρτυρα, ανεξαρτήτου βαθμού συγγένειας, (με την ταυτότητά του ή το διαβατήριό του εάν είναι αλλοδαπός. Απαιτείται, να είναι μόνιμος κάτοικος στην Ελλάδα).
 • Σύμφωνα με το Νόμο περί ισότητας των δύο φύλων, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο (όχι όμως πάνω από δύο επώνυμα) Αρ.1505 Α.Κ.
Προηγούμενη ανάρτηση ‘Εκδοση άδειας πολιτικού γάμου Έλληνα υπηκόου

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact