Έκδοση πιστοποιητικού γέννησης

Πιστοποιητικό Γεννήσεως

Αρμόδιο Τμήμα

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης 
Τμήμα Μητρώου Αρένων

Περιγραφή Διαδικασίας

Πιστοποιητικό Γεννήσεως

Λίστα Δικαιολογητικών

  1. Αίτηση  (χορηγεί ο Δήμος έντυπο) από τον ενδιαφερόμενο ή από κάθε πρόσωπο που ασκεί γονική μέριμνα ή επιτροπεία
  2. Επίδειξη αστυνομική ταυτότητας

Αίτηση

Προηγούμενη ανάρτηση Έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact