Έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Αρμόδιο Τμήμα

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης

Περιγραφή Διαδικασίας

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Λίστα Δικαιολογητικών

  1. Αίτηση (χορηγείται έντυπη από την υπηρεσία) από τον ενδιαφερόμενο ή κάθε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
  2. Επίδειξη αστυνομική ταυτότητας

Αίτηση

Προηγούμενη ανάρτηση Βεβαίωση μονίμου κατοικίας

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact