Έκδοση πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας

Βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας

Αρμόδιο Τμήμα

Ληξιαρχείο

Περιγραφή Διαδικασίας

Βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας

Λίστα Δικαιολογητικών

  1. Αίτηση (χορηγείται έντυπη από την υπηρεσία) από τον ενδιαφερόμενο ή κάθε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο αν πρόκειται για ανήλικο 
    Επίδειξη αστυνομική ταυτότητας
  2. Μια φωτογραφία

Αίτηση

Προηγούμενη ανάρτηση Έκδοση πιστοποιητικού μητρώου αρρένων (για στρατολογία)

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact