Έναρξη λειτουργίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ &

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ                                                                     Προς Μ.Μ.Ε

Πληροφορίες:Mασούρη Αικ.                                                                                10/1/2013

 

Τηλέφωνο: 2741360522

Φαξ: 2741052303

Email: masouri@vochas.gov.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έναρξη λειτουργίας του ΄΄Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας΄΄

Με την αρίθμ.29396/1912/27-12-212 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου αποφασίστηκε η έναρξη της λειτουργίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ΄΄Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Βόχας΄΄.

Ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας δήλωσε πολύ ικανοποιημένος με την απόφαση αφού ο Δήμος θα εκμεταλλευθεί και θα μπορεί να προβεί σε αναπτυξιακές πολιτικές με την εκχώρηση των περιουσιακών στοιχείων των λιμενικών ταμείων.

Με την αρίθμ.95/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΄΄Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμου Βόχας΄΄ ως κατωτέρω:

1. Πρόεδρος: Μαρινάκος Παναγιώτης με αναπληρωτή του της κα. Ρίσκα Αναστασία

2. Αντιπρόεδρος: Δαληβίγκας Κων/νος, Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή του τον κ. Λιούλια Ιωάννη, Δημοτικό Σύμβουλο

3. Τον εκάστοτε Λιμενάρχη Κορίνθου με αναπληρωτή του τον εκάστοτε Υπολιμενάρχη Κορίνθου

4. Την κα. Τζαναβάρα Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, με αναπληρωτή της τον κ. Μπουγά Μιχάλη, Δημοτικό Σύμβουλο

5. Την κα. Μερκούρη Παναγιώτα, Δημοτική Σύμβουλο, με αναπληρωτή της τον κ. Παπαγεωργίου Σωτήριο, Δημοτικό Σύμβουλο.

 

Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Προηγούμενη ανάρτηση ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ(ΣΤΑΣΙΜΟΥ Ή ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ)

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact