Έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος – Κρήνες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Βέλου-Βόχας ανακοινώνει ότι με την 64/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:ΒΙΞΡΩ9Π-ΗΞ7, αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος ή ορθοφωτοχάρτη για την κύρωση του οδικού δικτύου κοινοχρήστων χώρων που έχουν παραχωρηθεί σε κοινή χρήση με συμβολαιογραφικές πράξεις, στον οικισμό της Τοπικής Κοινότητας Κρηνών του Δήμου Βέλου-Βόχας, πλην του τμήματος που έχει κυρωθεί με το ΦΕΚ 67 Α.Α.Π./8-3-2-13.

 

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση

> Πίνακας Παραχωρήσεων Κρηνών

> Τοπογραφικό Διάγραμμα Κρηνών

topografiko krines

Προηγούμενη ανάρτηση Συγχαρητήριο μήνυμα του Δημάρχου στους επιτυχόντες των Πανελληνίων

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact