Αλλαγή επωνύμου

Αλλαγή Επωνύμου

Αρμόδιο Τμήμα

Τμήμα Μητρώου Αρένων
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης

Περιγραφή Διαδικασίας

Αλλαγή Επωνύμου

Λίστα Δικαιολογητικών

  1. Απόφαση Νομάρχη περί αλλαγής επωνύμου
  2. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί η πιο πάνω μεταβολή.

Αίτηση

Προηγούμενη ανάρτηση Επιμέλεια Ανηλίκου

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact