Αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας

Αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας

Αρμόδιο Τμήμα

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης
Τμήμα Μητρώου Αρένων

Περιγραφή Διαδικασίας

Αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας

Λίστα Δικαιολογητικών

  1. Αίτηση του υιοθετηθέντα ή, αν αυτός είναι ανήλικος, του υιοθετήσαντα γονέα, ή ενός των συζύγων (περίπτωση κοινής υιοθεσίας και από τους δύο συζύγους, ή υιοθεσίας από τον έναν σύζυγο του τέκνου του άλλου). 
    Κυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης, περί της υιοθεσίας (Αρθρα Α.Κ. 1569, 1576, 1577, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583 και 1584).
  2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τα νέα στοιχεία.
  3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από το δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας, περί της εγγραφής στα μητρώα αρρένων και Δημοτολόγιο του υιοθετηθέντα και των υιοθετησάντων.

Αίτηση

Προηγούμενη ανάρτηση Προσθήκη κυρίου ονόματος

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact