Ανάρτηση αρχείου εκτέλεσης προυπολογισμού μηνός Ιουλίου 2017

Λεπτομέρειες στο παρακάτω αρχείο

ΩΓΦΧΩ9Π-ΨΡΙ

Προηγούμενη ανάρτηση ΧΑΝΣΕΛ & ΓΚΡΕΤΕΛ στο Ανοιχτό Θέατρο Πουλίτσας

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact