Ανακοίνωση-Έναρξη διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος κύρωσης του οδικού δικτύου κοινοχρήστων χώρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Βραχάτι, 27 Δεκεμβρίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                          Αριθμ. Πρωτ. : 21535

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΔΙ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Βραχάτι

Τ.Κ. : 20006

Πληρ. : Α. Μαρτυρίδης

Τηλέφωνο : 27410-55274 εσ. 5

FAX : 27410-53880

E-mail : topovochas@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Βέλου-Βόχας ανακοινώνει ότι με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Β4ΜΓΩ9Π-ΧΝΕ, η οποία αφορά στην τροποποίηση της 36/2012 Α.Δ.Σ., αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος κύρωσης του οδικού δικτύου κοινοχρήστων χώρων που έχουν παραχωρηθεί σε κοινή χρήση με συμβολαιογραφικές πράξεις στον οικισμό της Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου του Δήμου Βέλου-Βόχας, κατόπιν αιτήματος των Γαρυφαλλιάς Ζιούβα, Κων/νας Ζιούβα, Σοφίας Μαλαχάτη, Μαρίας Μαλαχάτη και Βασιλικής Καβέτσου.

Έχοντας υπόψη το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60Α/31-03-2011) αναρτάται:

1. Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Ζευγολατιό (Γ. Παπανδρέου, 20001)

2. Στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Πολεοδομίας Αστικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος του Δ. Κορινθίων (Ερμού 39, Κόρινθος)

3. Στην ιστοσελίδα του Δ. Βέλου-Βόχας (http://velo-vocha.gr/)

4. Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος της Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου

διάγραμμα ορθοφωτοχάρτη στον οικισμό Βραχατίου, στο οποίο φαίνεται το προς κύρωση οδικό δίκτυο κοινοχρήστων χώρων, που έχουν παραχωρηθεί σε κοινή χρήση με τις παρακάτω συμβολαιογραφικές πράξεις:

1. 1872/06-12-05 του συμβ/φου Βραχατίου Παναγιώτη Πούλλου (Τόμ./Αρ.:535/474)

2. 5304/16-03-06 της συμβ/φου Κορίνθου Δήμητρας Καβέτσου (Τόμ./Αρ.:538/374)

3. 5303/16-03-06 της συμβ/φου Κορίνθου Δήμητρας Καβέτσου (Τόμ./Αρ.:538/421)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοινοχρήστων χώρων, στο Τμήμα Μελετών και Επιβλέψεων Τεχνικών Έργων του Δήμου μας στο πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Βραχατίου επί της Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την τελευταία ανάρτηση στον τοπικό τύπο και συγκεκριμένα από 31-12-2012 έως και 19-01-2013.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΥΒΟΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Θεατρική Παράσταση για παιδιά

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact