Ανακοίνωση της αρίθμ. ΣΟΧ2.2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΣΟΧ2-2023ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 10-6-2021ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΟΧ2-2023 (ΨΛΠ6Ω9Π-ΥΡΗ)ΣΟΧ2-2023 (ΩΜΥ3Ω9Π-ΟΣ5) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Προηγούμενη ανάρτηση Aνακοίνωση της αρίθμ. ΣΟΧ1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact