ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΒΡΑΧΑΤΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Ζευγολατιό 5 Ιουλίου 2011.-

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ

ΤΗΣ 25ΗΣ & 26ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ (ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

Για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη απαιτείται άδεια.

Η άδεια χορηγείται σε:

-επαγγελματίες εμπόρους που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές(υπαίθριοι πωλητές),

-κατόχους άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές,

-κατόχους άδειας πωλητή λαϊκών αγορών,

-όσους κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου και

-λοιπούς υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα νόμιμα παραστατικά και πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας.

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στο τμήμα εσόδων της δημοτικής ενότητας Βόχας (αρμόδια υπάλληλος Κα Σούκουλη Παναγιώτα, τηλέφωνο: 2741-360505), δέκα ημέρες πριν την έναρξη διάρκειας της άδειας, ήτοι έως την 14 Ιουλίου 2011.

Έντυπα αιτήσεων θα χορηγηθούν από την υπηρεσία. Εναλλακτικά, κατεβάστε ηλεκτρονικά την αίτηση για το πανηγύρι της Αγ.Παρασκευής Βραχάτι (33 kB)

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων θα συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

-Ταμειακή απόδειξη τρέχοντος έτους.

-Έναρξη από την Δ.Ο.Υ.

-Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής επικυρωμένη (για αλλοδαπούς).

-Πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα(ΟΑΕΕ) για την εγγραφή σε αυτόν.

-Βιβλιάριο υγείας για πώληση τροφίμων.

-Άδεια άσκησης Υπαίθριου Εμπορίου(στάσιμου ή πλανόδιου).

-Άδεια Λαϊκής Αγοράς.

-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης(μόνο για δημότες του Δήμου Βέλου-Βόχας).

Οι θέσεις έχουν καθορισθεί ως εξής:

ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ : 100

Διάκριση θέσεων:

-Θέσεις που καταλαμβάνουν χώρο 4 τ.μ. (4χ1)

-Θέσεις που θα καταλαμβάνουν χώρο μικρότερο των 4 μέτρων, ήτοι: θέσεις 3 τ.μ., 2 τ.μ. και 1 τ.μ.(τίθενται εκτός διαδικασίας κλήρωσης).

Διαδικασία κατανομής θέσεων:

Σε περίπτωση που υπάρξουν αιτήσεις άνω των 100 (περισσότερες δηλαδή από τις θέσεις που έχουν καθορισθεί), η κατανομή τους θα διενεργηθεί με δημόσια κλήρωση.

Η κατάταξη των θέσεων θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρ.16 του Ν.3769/09) για όσες θέσεις απομείνουν μετά από τη χορήγηση των παρακάτω θέσεων:

-2 θέσεων για καλαμπόκια.

– 1 θέση για το Χαμόγελό του Παιδιού.

-Οι θέσεις που θα δοθούν στους ιδιοκτήτες καταστημάτων των οδών που διεξάγεται η εμποροπανήγυρη και οι οποίο αιτούνται θέση μπροστά στο κατάστημα.

-Οι θέσεις για τους δημότες του Δήμου Βέλου-Βόχας σε ποσοστό 50% των θέσεων του πανηγυριού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διενέργεια κλήρωσης θα διενεργηθεί μόνο για τις θέσεις των 4 μέτρων.

Οι δικαιούχοι συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη, υποχρεούνται να προσέλθουν έως και την 21η Ιουλίου 2011 στο τμήμα εσόδων της δημοτικής ενότητας Βόχας στο Ζευγολατιό, για την καταβολή των αναλογούντων τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου.

Το διπλότυπο είσπραξης που θα εκδοθεί, θα ενέχει ισχύ άδειας.

Ημερομηνίες που πρέπει να τηρηθούν:

1.-Υποβολή αιτήσεων έως και την 14η Ιουλίου 2011.

2.-Για την κατάταξη των υποψηφίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν.3769/09, με ταυτόχρονη σύνταξη και ανάρτηση καταλόγων, ορίζεται η 14η Ιουλίου 2011(μετά το πέρας παραλαβής των αιτήσεων).

3.- Από την 15η Ιουλίου έως και την 19η Ιουλίου, μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις κατά του πίνακα κατάταξης.

4.- Μετά το πέρας παραλαβής των ενστάσεων, θα γίνει αυθημερόν η εξέταση αυτών από τον Προϊστάμενο του τμήματος εσόδων, με αυθημερόν ανάρτηση του πίνακα.

5.- Ημερομηνία δημόσιας κλήρωσης (που θα διεξαχθεί μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν αιτήσεις για θέσεις 4 μέτρων πέραν των ορισθέντων θέσεων 100), ορίζεται η 19η Ιουλίου, η οποία θα λάβει χώρα στο Κοινοτικό Κατάστημα Βραχατίου της Δημοτικής Ενότητας Βόχας.

6.- Ημερομηνία καταβολής των τελών, ορίζεται η 21η Ιουλίου 2011.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα εσόδων του Δήμου Βόχας, τηλ.2741-360505, αρμόδια υπάλληλος Κα Σούκουλη Παναγιώτα.-

                                                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

                                                                                                            ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

Προηγούμενη ανάρτηση ΡΟΚ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΟ ΚΟΚΚΩΝΙ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact