ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ                                                                                  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  26-01-2012

 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Με τις αρ. 280 και 281/2011 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βέλου-Βόχας, καθορίσθηκαν ο ανώτατος αριθμός των αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου (αντίστοιχα) εμπορίου που θα χορηγηθούν κατά το έτος 2012.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στο ΚΕΠ ή στο Δήμο μέχρι την 31/01/2012.

 

 

ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΥ

Προηγούμενη ανάρτηση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact