ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Όλοι οι ιδιοκτήτες ή/και χρήστες σημείων υδροληψίας (που δεν έχουν άδεια χρήσης νερού, ή δεν έχουν κάνει σχετική αίτηση για

άδεια ή ανανέωση/τροποποίηση υπάρχουσας άδειας), υποχρεούνται σύμφωνα με την ΚΥΑ 145026/10-01-2014, μέχρι τις 15 Μαΐου 2014,

να υποβάλουν αίτηση για την εγγραφή τους στο Ε.Μ.Σ.Υ. (Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας) στο Δήμο στον οποίο βρίσκεται η γεώτρηση

τους, ενώ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2014 υποχρεούνται να έχουν προβεί σε υποβολή αίτησης για τη χορήγηση της σχετικής άδειας χρήσης

νερού. Σημειώνεται ότι η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για την εγγραφή στο ΕΜΣΥ είναι απλή χωρίς τη συνοδεία δικαιολογητικών.

Τα σχετικά έντυπα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα προμηθευτούν από το τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου στο Βραχάτι (τηλ 27410 55274 )

ή από την ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ ακολουθώντας τη διαδικτυακή διαδρομή www.ypeka.gr→υδατικοί πόροι→διαχείριση υδατικών πόρων.

Προηγούμενη ανάρτηση Σημαντικές διακρίσεις σε αγώνες Καράτε για τους αθλητές του συλλόγου “Θησέας”

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact