ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΛΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Ζευγολατιό, 12 Σεπτεμβρίου 2013
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                       Αριθμ. Πρωτ. : 16520
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
ΔΙ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Ζευγολατιό
Τ.Κ. : 20001
Πληρ. : Α. Μαρτυρίδης
Τηλέφωνο : 27410-55274 εσ. 5
FAX : 27410-53880
E-mail : topovochas@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Βέλου-Βόχας ανακοινώνει ότι με την υπ’ αρ. 141/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

με ΑΔΑ: ΒΛ9ΞΩ9Π-ΔΣΦ (ορθή επανάληψη της ΒΛ9ΛΩ9Π-2ΩΜ), αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικού

διαγράμματος κύρωσης του οδικού δικτύου κοινοχρήστων χώρων που έχουν παραχωρηθεί σε κοινή χρήση με συμβολαιογραφικές πράξεις

στον οικισμό της Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου του Δήμου Βέλου-Βόχας, κατόπιν αιτήματος της εταιρίας «Π. Μπαχταλιάς-Π. Τσίτσιος ΟΕ».

Έχοντας υπόψη το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60Α/31-03-2011) αναρτάται:

1. Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Ζευγολατιό (Γ. Παπανδρέου, 20001)

2. Στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Πολεοδομίας Αστικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος του Δ. Κορινθίων (Ερμού 39, Κόρινθος)

3. Στην ιστοσελίδα του Δ. Βέλου-Βόχας (http://velo-vocha.gr/)

4. Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος της Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου

διάγραμμα ορθοφωτοχάρτη στον οικισμό Βραχατίου, στο οποίο φαίνεται το προς κύρωση οδικό δίκτυο κοινοχρήστων χώρων, που έχουν

παραχωρηθεί σε κοινή χρήση με τις παρακάτω συμβολαιογραφικές πράξεις:

1. Υπ’ αριθ. 1615/04-08-05 συμβολαιογραφική πράξη συμβολαιογράφου Βραχατίου Παναγιώτη Κων/νου Πούλλου.

2. Υπ’ αριθ. 111/05-09-05 συμβολαιογραφική πράξη συμβολαιογράφου Σοφικού Φωτεινής Ντανάκα.

3. Υπ’ αριθ. 20880/17-05-97 συμβολαιογραφική πράξη συμβολαιογράφου Βραχατίου Κων/νου Παναγιώτη Πούλλου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των

υφιστάμενων κοινοχρήστων χώρων, στο Τμήμα Μελετών και Επιβλέψεων Τεχνικών Έργων του Δήμου μας στο πρώην Κοινοτικό Κατάστημα

Βραχατίου επί της Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την τελευταία ανάρτηση στον τοπικό τύπο.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

Προηγούμενη ανάρτηση ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact