ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ &
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ                                                                                        ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 10-12-2013
Πληροφορίες:Mασούρη Αικ.
Τηλέφωνο: 2741360522
Φαξ: 2741052303                                                                                               ΠΡΟΣ Μ.Μ.Ε
Email: masouri@vochas.gov.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανακοίνωση για έκτακτη οικονομική ενίσχυση πληγέντων του Δήμου Βέλου Βόχας από τις τελευταίες πλημμύρες

Ο Δήμος Βέλου Βόχας μετά τις πρόσφατες πλημμύρες στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2013 και έχοντας την αρμοδιότητα υλοποίησης του Προγράμματος Κοινωνικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από τις φυσικές καταστροφές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ

Οι ενδιαφερόμενοι πληγέντες από τη θεομηνία θα πρέπει να υποβάλλουν αίτημα στο Δήμο μέχρι 2 Ιανουαρίου 2014 στο Γραφείο Δημάρχου στο Ζευγολατιό.
Πληροφορίες στο 2741 3 60507 και 2741 3 60522 (κα. Μασούρη Αικατερίνη)

Η ενίσχυση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας αφορά αποκλειστικά χώρους διαβίωσης οικογενειών πρώτης κατοικίας και όχι κτήρια άλλης χρήσης (π.χ. καταστήματα, βιοτεχνίες, αγροτικές αποθήκες κ.λ.π.) οι ζημιές των οποίων καλύπτονται από άλλα προγράμματα.

Ο Δήμος Βέλου Βόχας με την αρίθμ. 578/10-12-2013 Απόφαση Δημάρχου έχει συστήσει 3μελή επιτροπή για την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων. Η υπόδειξη των θέσεων αυτοψίας της επιτροπής γίνεται και καθ’ υπόδειξη των προέδρων των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων για πληγέντες της κάθε Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας αντίστοιχα.

Γραφείο επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Προηγούμενη ανάρτηση ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact