ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΔΟΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                  Ζευγολατιό: 8/8/2014
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ                                                                               Αριθ.Πρωτ.: 13517
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Πληρ.:
Θεοδώρου Ανδρέας- 2742360302
Μασούρη Αικατερίνη.2741360522
Ταχ. Δ/νση : Ζευγολατιό 20001                                                                 ΠΡΟΣ Μ.Μ.Ε
FAX: 2742034000 -2741052303

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στο πλαίσιο της εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας και έχοντας   υπόψη την εγκύκλιο 39 (αρ. πρωτ. 28409/16-7-2014 & ΑΔΑ:630ΤΝ-ΩΨΑ) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Πρόγραμμα Εθελοντικής Κινητικότητας», ο Δήμος Βέλου- Βόχας Νομού Κορινθίας επιθυμεί να καλύψει τις παρακάτω ειδικότητες με προσωπικό μόνιμο ή Ι.Δ.Α.Χ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει 29-8-2014:

Α/Α Κατηγορία – Κλάδος/Ειδικότητα Αριθμός θέσεων

Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος ΠΕ ή ΤΕ 1

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 1

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 1

Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ 1

Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ 1

Διοικητικού -Οικονομικού για Διοικητική Υποστήριξη ΔΕ 1

Χειριστές μηχανημάτων έργων ΔΕ 4

Εργάτες Καθαριότητας ΥΕ 10

Εργάτες Νεκροταφείων 2

Οδηγοί απορριματοφόρων ΔΕ 2

Ηλεκτρολόγος εναερίτης ΔΕ 1

Εργάτης ΄ΥδρευσηςΥΕ 1

 

 

Ο Δήμαρχος

Αννίβας Παπακυριάκος

Προηγούμενη ανάρτηση Ορθή Επανάληψη Απόφασης 10/2014 του Δ.Σ του ΝΠΔΔ ΄΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ΄΄

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact