ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , συνολικού αριθμού 2 ατόμων, διάρκειας 4 μηνών για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας-πυρασφάλειας του Δήμου έτους 2023

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ(ΨΚΘΝΩ9Π-Ω2Ζ)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ _

ΚΩΛΥΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ _

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Προηγούμενη ανάρτηση Έναρξη εγγραφών βρεφών & νηπίων για την σχολική περίοδο 2023-2024 στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΝΠΔΔ ΄΄ΑΝΕΛΙΞΗ΄΄

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact