ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Βραχάτι, 21 Μαρτίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                Αριθμ. Πρωτ. : 4650

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΔΙ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Βραχάτι

Τ.Κ. : 20006

Πληρ. : Α. Μαρτυρίδης

Τηλέφωνο : 27410-55274 εσ. 5

FAX : 27410-53880

E-mail : topovochas@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Βέλου-Βόχας ανακοινώνει ότι με την υπ’ αρ. 54/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με

ΑΔΑ: ΒΕΔ8Ω9Π-Χ6Υ, αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος κύρωσης του οδικού δικτύου

κοινοχρήστων χώρων που έχουν παραχωρηθεί σε κοινή χρήση με συμβολαιογραφικές πράξεις στον οικισμό της Δημοτικής Κοινότητας

Βραχατίου του Δήμου Βέλου-Βόχας, κατόπιν αιτήματος του Σπυρίδωνα Μπούλια.

Έχοντας υπόψη το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60Α/31-03-2011) αναρτάται:

1. Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Ζευγολατιό (Γ. Παπανδρέου, 20001)

2. Στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Πολεοδομίας Αστικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος του Δ. Κορινθίων (Ερμού 39, Κόρινθος)

3. Στην ιστοσελίδα του Δ. Βέλου-Βόχας (http://velo-vocha.gr/)

4. Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος της Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου

διάγραμμα ορθοφωτοχάρτη στον οικισμό Βραχατίου, στο οποίο φαίνεται το προς κύρωση οδικό δίκτυο κοινοχρήστων χώρων, που έχουν παραχωρηθεί σε κοινή χρήση με τις παρακάτω συμβολαιογραφικές πράξεις:

1. Υπ΄αριθ. 15246/07-07-2008 συμβολαιογραφική πράξη συμβολαιογράφου Κορίνθου Ειρήνης Λάου του Μιχαήλ και έχει μεταγραφεί με

το πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης με αρ. πρωτ. 1781/11-07-2008 στο κτηματολογικό γραφείο Α’ Κορίνθου με αριθμό

καταχώρισης 1781.

2. Υπ΄αριθ. 15247/07-07-2008 συμβολαιογραφική πράξη συμβολαιογράφου Κορίνθου Ειρήνης Λάου του Μιχαήλ και έχει μεταγραφεί με

το πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης με αρ. πρωτ. 1782/11-07-2008 στο κτηματολογικό γραφείο Α’ Κορίνθου με αριθμό

καταχώρισης 1782.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των

υφιστάμενων κοινοχρήστων χώρων, στο Τμήμα Μελετών και Επιβλέψεων Τεχνικών Έργων του Δήμου μας στο πρώην Κοινοτικό Κατάστημα

Βραχατίου επί της Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την τελευταία ανάρτηση στον τοπικό τύπο.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

Προηγούμενη ανάρτηση ΄΄ Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ΄΄ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΜΠΟΛΑΤΙΟΥ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact