ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βραχάτι, 21 Μαρτίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Αριθμ. Πρωτ. : 4645

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΔΙ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση

:

Βραχάτι

Τ.Κ.

:

20006

Πληρ.

:

Α. Μαρτυρίδης

Τηλέφωνο

:

27410-55274 εσ. 5

FAX

:

27410-53880

E-mail

:

topovochas@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Βέλου-Βόχας ανακοινώνει ότι με την υπ’ αρ. 54/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΒΕΔ8Ω9Π-Χ6Υ, αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος κύρωσης του οδικού δικτύου κοινοχρήστων χώρων που έχουν παραχωρηθεί σε κοινή χρήση με συμβολαιογραφικές πράξεις στον οικισμό της Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου του Δήμου Βέλου-Βόχας, κατόπιν αιτήματος της Παρασκευής Γούμενου.

Έχοντας υπόψη το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60Α/31-03-2011) αναρτάται:

  1. Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Ζευγολατιό (Γ. Παπανδρέου, 20001)
  2. Στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Πολεοδομίας Αστικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος του Δ. Κορινθίων (Ερμού 39, Κόρινθος)
  3. Στην ιστοσελίδαα του Δ. Βέλου-Βόχας (http://velo-vocha.gr/)
  4. Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος της Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου

διάγραμμα ορθοφωτοχάρτη στον οικισμό Βραχατίου, στο οποίο φαίνεται το προς κύρωση οδικό δίκτυο κοινοχρήστων χώρων, που έχουν παραχωρηθεί σε κοινή χρήση με τις παρακάτω συμβολαιογραφικές πράξεις:

1. Υπ΄αριθ. 19563/03.04.1993 συμβολαιογραφική πράξη συμβολαιογράφου Βραχατίου Κων/νου Πούλλου του Παναγιώτη και έχει μεταγραφεί στις 26.04.1993 στο Α΄ Υποθηκοφυλακείο Κορίνθου στον τόμο 431 με α/α 21.

2. Υπ΄αριθ. 19564/03.04.1993 συμβολαιογραφική πράξη συμβολαιογράφου Βραχατίου Κων/νου Πούλλου του Παναγιώτη και έχει μεταγραφεί στις 26.04.1993 στο Α΄ Υποθηκοφυλακείο Κορίνθου στον τόμο 431 με α/α 22.

3. Υπ΄αριθ. 19577/23.04.1993 συμβολαιογραφική πράξη συμβολαιογράφου Βραχατίου Κων/νου Πούλλου του Παναγιώτη και έχει μεταγραφεί στις 26.04.1993 στο Α΄ Υποθηκοφυλακείο Κορίνθου στον τόμο 431 με α/α 24.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοινοχρήστων χώρων, στο Τμήμα Μελετών και Επιβλέψεων Τεχνικών Έργων του Δήμου μας στο πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Βραχατίου επί της Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την τελευταία ανάρτηση στον τοπικό τύπο και συγκεκριμένα από 26-03-2013 έως και 14-04-2013.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ


ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

Προηγούμενη ανάρτηση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact