Αναμορφωμένος πίνακας προσληπτέων (κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης παραίτησης)

Ω8Δ2Ω9Π-ΒΙΠ

Προηγούμενη ανάρτηση Ολοκλήρωση της σύνδεσης του έργου: Υδρευτικά εργά [Ενοποίηση – βελτίωση δικτύων Ύδρευσης Τοπικών διαμερισμάτων Βραχατίου Ζευγολατιού]

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact