Αποστολή εκλογικών τμημάτων Δήμου Βέλου Βόχας κατά τις εκλογές στις 25-6-2023

Αποστολή Εκλογικών Τμημάτων

Προηγούμενη ανάρτηση ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία