Αποφάσεις Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας

2-2023 Aπόφαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας 3-2023 Απόφαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας

Προηγούμενη ανάρτηση Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Δήμου Βέλου Βόχας

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact