Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

116-2023 117-2023 180-2023

Προηγούμενη ανάρτηση Διακήρυξη Διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης ΄΄Μελέτη πυροπροστασίας δημοτικών κτηρίων΄΄

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact