Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

5-2022 Aπόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 6-2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Προηγούμενη ανάρτηση Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής/Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact