Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου Βραχατίου

3-2023 Απόφαση Κοινότητας Βραχατίου 4-2023 Απόφαση Κοινότητας Βραχατίου

Προηγούμενη ανάρτηση Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία