Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

95-2023 97-2023 100-2023 101-2023 160-2023 164-2023 169-2023 170-2023 171-2023

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 5 & 4 ΩΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact