Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

300-2022327-2022 329-2022 330-2022 332-2022 333-2022 334-2022

Προηγούμενη ανάρτηση Δωρεάν αιματολογικές εξετάσεις στα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου Βέλου Βόχας

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact