Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

120-2023 124-2023

Προηγούμενη ανάρτηση ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 201002 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ «Ολοκλήρωση της σύνδεσης του έργου: ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ [Ενοποίηση – βελτίωση δικτύων Ύδρευσης Τοπικών Διαμερισμάτων Βραχατίου- Ζευγολατιού]»

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact