ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

379-2022 380-2022 388-2022

Προηγούμενη ανάρτηση ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΝΙΒΑ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact