ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ.47/2023

47-2023

Προηγούμενη ανάρτηση Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός σχετικά με την «Προμήθεια ενός (1) δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος ανοικτού τύπου, χωρητικότητας 4m3» – ΠΔΕ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” συνολικής αξίας 120.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact