Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής /Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

37-2023

229-2023

Προηγούμενη ανάρτηση Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact