Απόφαση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Aπόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Προηγούμενη ανάρτηση Αποφάσεις Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία