Βεβαίωση μονίμου κατοικίας

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Αρμόδιο Τμήμα

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης

Περιγραφή Διαδικασίας

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Λίστα Δικαιολογητικών

  1. Αίτηση
  2. Υπ. Δήλωση
  3. Προσκόμιση λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή Ύδρευσης ή φωτοτυπία
  4. Ε1 τελευταίου έτους

Αίτηση

Προηγούμενη ανάρτηση Μεταδημότευση έγγαμου στο Δήμο Βέλου-Βόχας

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact