Δήλωση Βάπτισης

Δήλωση Βάφτισης

Αρμόδιο Τμήμα

Ληξιαρχείο

Περιγραφή Διαδικασίας

Δήλωση Γάμου

Λίστα Δικαιολογητικών

  1. Η δήλωση τέλεσης βάφτισης από τον ιερέα
  2. Ταυτότητα του ατόμου που κάνει την δήλωση
  3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης..

Αίτηση

Προηγούμενη ανάρτηση Υιοθεσία

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact