Δήλωση Διαζυγίου

Δήλωση Διαζυγίου

Αρμόδιο Τμήμα

Ληξιαρχείο

Περιγραφή Διαδικασίας

Δήλωση Διαζυγίου

Λίστα Δικαιολογητικών

  1. Ταυτότητα
  2. Απόφαση δικαστηρίου
  3. Διαζευκτήριο Ιεράς Μητρόπολης
  4. κατάθεση εγγραφής του γάμου με καταχωρημένο διαζύγιο
  5. Για τον πολιτικό γάμο πιστοποιητικό τελεσιδικίας της Δικαστικής Απόφασης

Αίτηση

Προηγούμενη ανάρτηση Δήλωση Γάμου

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact