Δήλωση Θανάτου

Δήλωση Θανάτου

Αρμόδιο Τμήμα

Ληξιαρχείο

Περιγραφή Διαδικασίας

Δήλωση Θανάτου

Λίστα Δικαιολογητικών

  1. Το ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου συμπληρώνει και η ταυτότητα του οποιουδήποτε ατόμου που δηλώνει το θάνατο και η ταυτότητα του θανόντος.

Αίτηση

Προηγούμενη ανάρτηση Θάνατος

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact