ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΄΄ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ΄΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ &

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ZΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 3-2-2015

 

Πληροφορίες:Mασούρη Αικ.

Προς Μ.Μ.Ε

Τηλέφωνο: 27413605222741360522

Φαξ: 2741052303

Email: masouri@vochas.gov.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δηλώσεις συμμετοχής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΄΄Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους΄΄

Στα πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΄΄Επισιτιστικής Βοήθειας

για τους Άπορους΄΄ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 ο Δήμος Βέλου

Βόχας καλεί τους δημότες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα και οι

οποίοι έχουν δηλωμένο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι 2.000,00 € να

προσκομίσουν στο Δήμο (ΚΕΠ Ζευγολατιού και Βέλου καθώς επίσης και στα

δημοτικά καταστήματα Ζευγολατιού και Βέλου) μέχρι και την Τρίτη 10/02/2015

τα παρακάτω δικαιολογητικά:

· Φορολογική Δήλωση (Ε1) έτους 2014

· Εκκαθαριστικό Σημείωμα έτους 2014

· Ε9

· Φωτοτυπία ταυτότητας


Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Προηγούμενη ανάρτηση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ – ΤΕΡΝΑ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact