Διαγραφή αποβιούντων ή αφανείς

Διαγραφή Αποβιωσάντων ή αφάνειας

Αρμόδιο Τμήμα

Τμήμα Μητρώου Αρένων 
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης

Περιγραφή Διαδικασίας

Διαγραφή Αποβιωσάντων ή αφάνειας

Λίστα Δικαιολογητικών

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΕΝΩΝ

  1. Πιστοποιητικό θανάτου που εκδίδεται από το δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας γι’ αυτούς που έχουν αποβιώσει και είναι εγγεγραμμένοι τα μητρώα αρένων αυτών

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ

  1. Αίτηση ενδιαφερόμενου
  2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου γι’ αυτούς που απεβίωσαν και αντίγραφο τελεσίδικης Δικαστικής Απόφασης για κήρυξη σε αφάνεια
  3. επιπλέον στοιχεία κατά περίπτωση

Αίτηση

Προηγούμενη ανάρτηση Εγγραφή αδήλωτου στα μητρώα αρρένων

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact