Διαγραφή πολλαπλώς εγγεγραμένων

Αρμόδιο Τμήμα

Τμήμα Μητρώου Αρένων

Περιγραφή Διαδικασίας

Διαγραφή πολλαπλώς εγγεγραμένων

Λίστα Δικαιολογητικών

  1. Πιστοποιητικό πολλαπλός εγγεγραμένου που εκδίδεται καταρχήν απο τον δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας του δήμου ή της κοινότητας απο τα μητρώα αρρένων του οποίου πρόκειται να διαγραφεί ο πολλαπλός εγγεγραμένος το οποίο υποβάλλεται στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο
  2. Υπεύθυνη Δήλωση

Σημείωση 

Η διαγραφή αυτών απο το Μητρώο Αρρένων ενεργείται με απόφαση του Νομάρχη ύστερα απο πρόταση του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου. (άρθρο 7 του Ν.2119/93 Κύρωση Κώδικας διατάξεων περί Μητρώου Αρρένων)

Αίτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Αφήστε μια απάντηση