Διαγραφή πολλαπλώς εγγεγραμένων

Διαγραφή πολλαπλώς εγγεγραμένων

Αρμόδιο Τμήμα

Τμήμα Μητρώου Αρένων

Περιγραφή Διαδικασίας

Διαγραφή πολλαπλώς εγγεγραμένων

Λίστα Δικαιολογητικών

  1. Πιστοποιητικό πολλαπλός εγγεγραμένου που εκδίδεται καταρχήν απο τον δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας του δήμου ή της κοινότητας απο τα μητρώα αρρένων του οποίου πρόκειται να διαγραφεί ο πολλαπλός εγγεγραμένος το οποίο υποβάλλεται στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο
  2. Υπεύθυνη Δήλωση

Σημείωση 

Η διαγραφή αυτών απο το Μητρώο Αρρένων ενεργείται με απόφαση του Νομάρχη ύστερα απο πρόταση του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου. (άρθρο 7 του Ν.2119/93 Κύρωση Κώδικας διατάξεων περί Μητρώου Αρρένων)

Αίτηση

Προηγούμενη ανάρτηση Πολιτικός Γάμος

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact