Διακήρυξη Δημάρχου δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των μαθητών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζευγολατιού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 34/2024 ΑΔΕ “Περί καθορισμού των όρων της δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση μαθητών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζευγολατιού”

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact