Εγγραφή αλλοδαπών που αποκτούν ή ανακτούν την Ελληνική ιθαγένεια στο Δημοτολόγιο του Δήμου Βέλου-Βόχας

Εγγραφή Αλλοδαπών που αποκτούν ή ανακτούν την Ελληνική Ιθαγένεια

Αρμόδιο Τμήμα

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης
Τμήμα Μητρώου Αρένων

Περιγραφή Διαδικασίας

Εγγραφή Αλλοδαπών που αποκτούν ή ανακτούν την Ελληνική Ιθαγένεια

Λίστα Δικαιολογητικών

  1. Αίτηση
  2. Πρακτικό ορκωμοσίας
  3. Ληξιαρχικές Πράξεις Γεννήσεως των παιδιών ξενόγλωσσες και μεταφρασμένες με τις ανάλογες σφραγίδες, αν έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό
  4. Πράξη καθορισμού ηλικίας για τις γυναίκες (στο εξωτερικό εκδίδεται από την προξενική αρχή, στο εσωτερικό από τον Δήμο)
  5. Μια φωτογραφία
  6. Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, περί αποκτήσεως ή ανακτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας.
  7. Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας
  8. Ληξιαρχική πράξη γέννησης μεταφρασμένη επίσημα στην Ελληνική γλώσσα
  9. Ληξιαρχική πράξη γάμου (αν πρόκειται για έγγαμο)

10. Σε περίπτωση άρρενα πρέπει να εκδοθεί απόφαση του Νομάρχη περί εγγραφής στα; Μητρώα Αρρένων

Αίτηση

Προηγούμενη ανάρτηση Εγγραφή κάποιου για πρώτη φορά στο Δημοτολόγιο του Δήμου Βέλου-Βόχας

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact