Εκλογικά τμήματα Δήμου Βέλου Βόχας /Κυρωμένος πίνακας των υποψηφίων των συνδυασμών / Υποψήφιοι Περιφερειαρχών και Περιφερειακών Εκλογών

Εκλογικά Τμήματα Δήμου Βέλου Βόχας

ΚΥΡΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Υποψήφιοι Περιφερειαρχών και Περιφερειακών Συμβούλων των περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023

Προηγούμενη ανάρτηση «Δημιουργία εικονικού Μουσείου  Δήμου Βέλου Βόχας για τη συμβολή της κορινθιακής σταφίδας στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 ΥΠΟΕΡΓΟ: Δημιουργία περιεχομένου και εφαρμογών ψηφιακού μουσείου»

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact