Επανεγγραφή Αδήλωτων στα Μητρώα Αρρένων

Εγγραφή Αδήλωτων στο Μητρώο Αρρένων

Αρμόδιο Τμήμα

Τμήμα Μητρώου Αρένων 
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης

Περιγραφή Διαδικασίας

Εγγραφή Αδήλωτων Στο Μητρώο Αρρένων

Λίστα Δικαιολογητικών

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
  2. Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής στο μητρώο Αρρένων
  3. Πιστοποιητικό αδήλωτου, που συντάσσεται από το Δήμο ή την Κοινότητα, στο Μητρώο Αρρένων του οποίου πρόκειται να εγγραφεί ο αδήλωτος
  4. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης που έχει συνταχθεί 90 μέρες από την γέννηση.

Αίτηση

Προηγούμενη ανάρτηση Αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνωρίσεως τέκνου

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact