ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε._επιδοτουμενα προγράμματα κατάρτισης (1)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝΠρόσκληση Ωφελούμενων ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Προηγούμενη ανάρτηση Διαβούλευση στο πλαίσιο του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER 2023-2027 Βόρειας

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact