ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ» ΠΡΟΥΠ. 99.999,89 ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018, ΩΡΑ: 11.00 μ.μ. ΗΜ/ΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018, ΩΡΑ: 09.00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ_ΑΠΟΔΥΤ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΑΠΟΔΥΤ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

 

 

28_2015 Επικαιρ Μελέτη

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΈΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact