Η αριθ. 40/2024 ΑΔΕ “Περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ, έτους 2024”

40-2024
Προηγούμενη ανάρτηση Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact